อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / ประกันสุขภาพ อาคเนย์ Easy Care  
   
ประกันสุขภาพ อาคเนย์ Easy Care  
 
  คุ้มครองทุกการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
  เหมาจ่ายตามจริง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
  รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,500 บาทต่อวัน
  พิเศษ! ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีไม่เรียกร้องผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
  Kids Care Package ประกันสุขภาพสำหรับลูกของผู้ที่ทำงานประจำ หรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์
  ไม่ขาดรายได้ แม้ต้องนอนเฝ้าไข้ลูกที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้รายวันสูงสุด 500 บาทต่อวัน
  จ่ายตามจริง* สำหรับค่าใช้จ่าย Follow up ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล

  หมายเหตุ:
  เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
  *จ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ
  แผนประกันสุขภาพ อาคเนย์ Easy : *  
  วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้เอาประกันภัย : / *  
 
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34
ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.