อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / ประกันภัยธุรกิจ ( Home Guard )  
   
อาคเนย์ โฮมการ์ด  
 
                                               

เงื่อนไข : 1. สถานที่ตั้งต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน 2. ไม่มีความเสียหายส่วนแรก 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีๆไป- จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท กรณีต้องการเอาประกันภัยในวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้ติดต่อตัวแทนประกันภัย (บริษัทรับประกันภัยในวงเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30 ล้านบาท)
- เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


คำเตือน
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 
  แพ็กเกจ  
  เงินเอาประกันภัย
 
 
  ชื่อ *  
  นามสกุล *  
  เบอร์โทรติดต่อ *  
  อีเมล *  
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34
ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.