อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Smart Protect  
   
แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Smart Protect  
 
  อนุมัติกรมธรรม์ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
  ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกันภัย
    - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 22 - 55 ปี (สำหรับผู้เอาประกันภัยรายเดิม สามารถต่ออายุได้ถึง 60 ปี)
    - รับประกันชั้นอาชีพที่ 1, 2 และ 3
          ▪ อาชีพที่ 1 และ 2 ได้แก่ เจ้าของกิจการ พนักงานประจำสำนักงาน ครู นักเรียน ผู้พิพากษา อัยการ และอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย
          ▪ อาชีพที่ 3 ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างฝีมือ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการ ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างทอง ช่างทำรองเท้า เป็นต้น
หมายเหตุ
    - ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขออาประกันภัย การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
คำเตือน
    - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
    - เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป้นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : *  
  วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้เอาประกันภัย : / / *  
 
   
 
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34
ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.