อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ  อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / Upper 1st Class Platinum  
   
ประกันภัยรถยนต์ Upper 1st Class Platinum  
 
 
ประกันภัยรถยนต์ Upper 1st Class Platinum
ความคุ้มครอง           วงเงินคุ้มครอง(บาท)        
   ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย                                                                                     ต่อคน 1,000,000
   เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพรบ.รวมกันแล้วไม่เกิน ต่อครั้ง 10,000,000
   ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  ต่อครั้ง 2,500,000
   ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย     
   ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
   รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้  ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
   ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
   ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
   คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต
   สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ต่อคน 100,000
   ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน 100,000
   การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ซ่อมห้าง) ต่อครั้ง 300,000
   การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา (ซ่อมอู่) ต่อครั้ง 200,000
 
ประกันภัยรถยนต์ Upper 1st Class Platinum
เงื่อนไข
- รับประกันแบบซ่อมห้างสำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 1 - 5 ปี และซ่อมอู่สำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 2 - 7 ปี
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล รถยนต์ส่วนบุคคล = 7 คน
รถกระบะส่วนบุคคล = 3 คน รถตู้ส่วนบุคคล = 10 คน
- ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
- ทุนประกันภัยต้องกำหนดตามเงื่อนไขมาตรฐาน (80% ของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์)
- คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
- ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
- ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
- บมจ. อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ / รุ่น และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น 
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
คำเตือน
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
รับประกันภัยโดย
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  ยี่ห้อรถยนต์  
  รุ่นรถยนต์  
  ประเภทการซ่อม  
  จดทะเบียน  
  ปีจดทะเบียน
  ทุนประกันภัย  
  เพิ่มเติม CCTV
 
 
 
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34 ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.