อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / แนะนำบริการต่างๆ / ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ  
   
 ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม | ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ | บริการสินไหมทดแทน
 
 
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
1. แจ้งให้บริษัททราบทันที กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
 
+ ยี่ห้อ ทะเบียนรถ หมวดจังหวัด ส
+ หมายเลขกรมธรรม์
+ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่
+ สถานที่เกิดเหตุ หรือจุดสังเกตุที่เห็นได้ง่าย
+ ลักษณะการเกิดเหต
3. หลังจากโทร.แจ้งแล้วให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้ง อุบัติเหตุ
4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
 
+ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ  
+ รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน  
+ หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัททราบ  
5. ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
6. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัททราบ
7. ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมกับอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่ท่านสะดวก
กรณีเป็นฝ่ายผิด
1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัท อาจดำเนินการ โดย
+ นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
+ ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัททราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อประกันภัยของตน
+ แลกแบบฟอร์ม "ชนแล้วแยกแลกใบเคลม" ต่อจากนั้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อดำเนินการให้กับท่านต่อไป
การทำบันทึกยอมรับผิด
ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งเขียนขึ้นเองได้)
1. ชื่อ-นามสกุล ของฝ่ายผิด

2.

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ
กรณีเป็นฝ่ายถูก
1. ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดยี่ห้อรถ ทะเบียนรถคู่กรณีไว้ก่อนจากนั้นโทร. แจ้งให้บริษัททราบ
2. ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์ม "ชนแล้วแยกแลกใบเคลม"
3. ถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
4. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง
กรณีมีผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต
1. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
2. แสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อก่าวหาหลบหนี
3. แสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาหลบหนี
4. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ทุกครั้ง
กรณีอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี
กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี อาทิ กระจกบังลมหน้าแตก ชนรั้ว หรือเบียดเสา ให้ดำเนินการดังนี้
1. โทร.แจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัททราบทันที เพี่อขอเลขรับแจ้ง
2. นำเลขรับแจ้งเข้าติดต่ออู่คู่สัญญาเพี่อดำเนินการซ่อม หากต้องการเข้าซ่อมกับอู่ที่ไม่ใช่อู่คู่สัญญา กรุณาติดต่อบริษัท เพี่อประเมินราคาก่อนดำเนินการจัดซ่อม
กรณีรถหาย
กรณีรถหาย ให้รีบแจ้งเหตุให้บริษัท และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทันที
สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
ตำรวจทางหลวง (โทร. 1193)
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM91 (โทร. 1644)
กองปราบปราม โทร. 0-2513-3844
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.น.) โทร. 0-2354-6182 , 0-2252-8526

 
การติดต่อเพื่อทำการซ่อมรถยนต์
 
บริษัท จะจัดซ่อมรถของท่านคืนสู่สภาพปกติที่อู่บริษัทคัดเลือกไว้ (อู่คู่สัญญา) หากท่านประสงค์จะจัดซ่อมเองโปรดแจ้งให้บริษัททราบเพื่อทำการประเมินราคาค่าซ่อม
1. เข้าซ่อมในอู่คู่สัญญาบริษัท
กรณีที่ประสงค์เข้าซ่อมอู่คู่สัญญาของบริษัท ดำเนินการดังนี้
1.1 นำรถเข้าซ่อมที่อู่พร้อมใบแจ้งความเสียหายที่พนักงานออกให้ สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ของผู้เอาประกันภัย
  1.2 ก่อนส่งมอบรถให้แก่อู่ควรตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ภายในรถและให้อู่ทำบันทึกรายการรับทราบ และไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆ ไว้ในรถ
  1.3
การตรวจรับรถที่ซ่อมเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียด โดยไม่ควรตรวจในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ หากพบว่าการซ่อมไม่ เรียบร้อย อย่าลงนามรับรถและแจ้งให้บริษัททราบทันที
2. เข้าซ่อมอู่นอกสัญญาบริษัท
กรณีที่ประสงค์จัดซ่อมกับอู่นอกสัญญาบริษัท เจ้าของรถจะต้อง ดำเนินการ ดังนี้
  2.1 นำรถมาทำการประเมินราคาก่อนทำการจัดซ่อมพร้อมเอกสาร ใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคา
  2.2
เมื่อรถยนต์จัดซ่อมเสร็จ จะต้องนำรถมาตรวจสภาพภายหลังซ่อมทุกครั้ง ก่อนรับค่าสินไหมทดแทน