ฟรี! Gift Voucher ส่วนลดที่พักสูงสุด 48% พิเศษ! พัก 1 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / อาคเนย์ประกันภัย / ประวัติความเป็นมา  
   
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
 
   ความเป็นมาคณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์
ผู้วางรากฐานแห่งความมั่นคง

 

 
 
 
 
   
       

หลังสงครามโลกสงบลง บริษัทประกันภัยต่างชาติจำนวนมาก ปิดกิจการกลับสู่ประเทศของตน ละทิ้งความคุ้มครอง ที่ให้ไว้กับคนไทย คณะผู้ก่อตั้งอาคเนย์จึงมีปณิธานในการจัดตั้งบริษัทประกันของคนไทย เพื่อดูแลลูกค้าคนไทย ในทุกสภาวะการณ์ โดยมีแนวความคิดที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความก้าวหน้าและเป็นธุรกิจที่มีจริยธรรม สามารถอำนวย คุณประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อคนไทย และสังคมไทย

ในที่สุดการก่อตั้งบริษัทประกันภัย จึงเริ่มขึ้น โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ดำเนินกิจการเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยชื่อ “อาคเนย์” มีที่มาจากหนึ่งในหุ้นส่วน คือ คุณพยัพ ศรีกาญจนา ซึ่งเดิม มีกิจการค้า ชื่อว่า “บริษัท อาคเนย์ จำกัด” จึงใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The South East Insurance Company Limited  โดยมีคณะผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

  1. หลวงดำรงดุริตเรข
  2. พระยาปรีชานุสาสน์
  3. นายรองสนิท โชติกเสถียร
  4. หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล
  5. พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
  6. นายพยัพ ศรีกาญจนา
  7. นายเทียน เหลียวรักวงศ์

สำหรับดวงตราสัญลักษณ์ของบริษัทนั้น ใช้ตราพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ ประเทศไทย คำว่า “อรุณ” สะท้อนความสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นที่มาของการนำรูปแบบพระปรางค์วัดอรุณฯ มาเป็นตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่เริ่มแรก จวบจนปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ปณิธานของอาคเนย์ โดยหลวงดำรงดุริตเรข   

“...ธุรกิจประกันภัย โดยบริษัท อาคเนย์ จะต้องเป็นธุรกิจที่นำมาซึ่งกำไรอันชอบธรรมเท่านั้น”