ฟรี! Gift Voucher ส่วนลดที่พักสูงสุด 48% พิเศษ! พัก 1 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / อาคเนย์ประกันภัย / คณะผู้ก่อตั้ง  
   
คณะผู้ก่อตั้ง
 
  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นลงใหม่ๆมีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย    หลวงดำรงดุริตเรข , นายใช้ วันไชย , นายพยัพ ศรีกาญจนา และ มร.อเล็กซันเดอร์ แม็คโดนัลด์  ( ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ) ได้ปรึกษา
หารือที่จะทำการค้าสักอย่างหนึ่งร่วมกันและเป็นกิจการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และเป็นงานที่ก้าวหน้ายั่งยืนในระยะยาว     มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
 
 
 
 
 
 
   
  ในที่สุดการก่อตั้งบริษัทประกันภัย  จึงเริ่มขึ้นโดยได้รับอนุญาต จากทางราชการให้ดำเนินกิจการเมื่อ วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2489 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  South  East Insurance Company Limited
     
  สำหรับดวงตราสัญลักษณ์ของบริษัทนั้นใช้ตราพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม    อันมีความหมายแห่งความเป็นสิริมงคล
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุดและเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก  อย่างไรก็ดี  จำนวนทุนจดทะเบียนได้เพิ่ม
มากขึ้นตามลำดับโดย วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2492  เพิ่มเป็น 4 ล้านบาท วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493  เพิ่มเป็น
10 ล้านบาท  และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2519  เพิ่มเป็น 20 ล้านบาท  การเพิ่มทุนให้มากพอนับเป็นสิ่งสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  เช่นเดียวกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำทั่วไป  คณะกรรมการของบริษัทฯ   เมื่อเริ่มก่อตั้งมี
นโยบายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์  เพื่อสรรค์สร้างสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงให้
กับสังคมและครอบครัวคนไทย   โดยประกอบด้วยบุคคลซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานให้อาคเนย์ฯ  มีความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าด้วยความยั่งยืนมั่นคงจวบจนปัจจุบันโดยผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการมีด้วยกัน 7 ท่าน คือ
   
คณะกรรมการชุดผู้ก่อตั้งบริษัท
 
 
  • หลวงดำรงดุริตเรข
  • พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
  • พระยาปรีชานุสาสน์
  • นายพยัพ ศรีกาญจนา
  • นายรองสนิท โชติกเสถียร
  • นายเทียน เหลียวรักวงศ์
  • หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล