อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สุขใจ  
   
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ สุขใจ  
 
  อนุมัติกรมธรรม์ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
  ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกันภัย (ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี)
รับประกันชั้นอาชีพที่ 1, 2 และ 3
    - อาชีพชั้นที่ 1 และ 2 เจ้าของกิจการ พนักงานประจำสำนักงาน ครู นักเรียน ผู้พิพากษา อัยการ และอาชีพที่ไม่เสี่ยงอันตราย
    - อาชีพชั้นที่ 3 ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างฝีมือ หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ช่างทอง ช่างทำรองเท้า เป็นต้น
อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย
    - อาชีพชั้นที่ 4 จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร พนักงานสื่อส่งเอกสาร พนักงานเก็บเงิน พนักงานส่งของที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ
      ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถ พนักงานบขส. พนักงานรักษาความสะอาด รปภ. ลูกเรือประมง คนงานท่าเรือ ฯลฯ
หมายเหตุ
      ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
  แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : *  
  วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้เอาประกันภัย : / / *  
 
   
 
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34
ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.