อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / ประกันภัยออนไลน์ / ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ  
   
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ
  ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในประเทศ
 
 
คำเตือน: รับประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี สาหรับประกันอุบัติเหตุเดินทางกลุ่มประเทศเชงเก้น
เงื่อนไขกรมธรรม์
 
  ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ : *  
  เส้นทางการเดินทาง :
จาก ปลายทาง
*  
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ :
*  
  วันที่เริ่มเดินทาง : ถึง *  
  ( กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และทำรายการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน )    
  ชื่อ *  
  นามสกุล *  
  เบอร์โทรติดต่อ *  
  อีเมล *  
 
Click-event for this website failed to run.
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารช่องทางพิเศษ อีเมล: e-commerce_sale@segroup.co.th หรือ โทร.02-631 1433-34
ในวันและเวลาทำการ 08:30 - 17:00 น.