อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / บริการตัวแทน - นายหน้า  
   
ตารางการจัดอบรมตัวแทน
 
  ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยปี 2557 ที่นี่
  ตารางอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปี 2557 ที่นี่
  ตารางอบรมหลักสูตรพัฒนาและเสริมศักยภาพตัวแทนประกันวินาศภัย ปี 2557 ที่นี่
  ดาวน์โหลด หนังสือเห็นชอบ ให้การรับรองการจัดอบรม ออกโดย สนง.คปภ. ที่นี่
     
ตารางการจัดอบรมตัวแทน/นายหน้า TR Training
 
  ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ( เฉพาะกรุงเทพ ) ปี 2555 ที่นี่
  ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า เดือนมกราคม ( พิษณุโลก ) ปี 2555 ที่นี่
         
สมัครอบรมตัวแทน
 
  อบรมขอรับ / ต่ออายใบอนุญาตตัวแทน
      - กรณีอบรมต่ออายุฯ รบกวนตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ที่นี่
      - กรอกรายละเอียดสมัครอบรมฯ ที่นี่
      - พิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกรายละเอียดและส่ง Fax มาที่ 0-2631-1272
  สมัครอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
      - กรอกรายละเอียดสมัครอบรมฯ ที่นี่
      - พิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกรายละเอียดและส่ง Fax มาที่ 0-2631-1272
   
บริการอื่น ๆ
 
  ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับการอบรมฯ (สำหรับสาขา)
      - ใบลงทะเบียนอบรมใบอนุญาตตัวแทน (ดาวน์โหลด)
  - ใบขออบรมใบอนุญาต (รอบพิเศษ) (ดาวน์โหลด)
  - รายละเอียดการจัดอบรมฯ (ดาวน์โหลด)
      - ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนที่จะอบรมฯ (ดาวน์โหลด)
      - ใบลงชื่อสำหรับส่งตัวแทนเข้าอบรมฯ (ดาวน์โหลด)
      - ใบสมัครอบรมขอรับ / ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน (ดาวน์โหลด)
      - ใบขอรับ ใบอนุญาตตัวแทน (ตว.1) (ดาวน์โหลด)
      - ใบขอต่ออายุ ใบอนุญาตตัวแทน (ตว.5) (ดาวน์โหลด)
      - แบบประเมินผลอบรมขอรับ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ดาวน์โหลด)
      - แบบประเมินผลอบรมต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย (ดาวน์โหลด)