อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / แนะนำบริการต่างๆ / บริการสินไหมทดแทน  
   
 ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม | ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ | บริการสินไหมทดแทน
 
 
ฝ่ายสินไหมทดแทนของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด พร้อมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่านด้วยความยินดี โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ และยึดมั่นเสมอมาว่าเราจะดำเนินการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาในกรมธรรม์ที่ท่านได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อตอบแทนที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของอาคเนย์ประกันภัย ด้วยดีเสมอมา
     
บริการสินไหมทดแทนทั่วไป
 
 
อาคเนย์ประกันภัย มีกรมธรรม์หลากหลายประเภทที่ให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตก ต่างกันออกไป ซึ่งท่านสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยกับเรา เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะ สมกับความต้องการของท่าน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน โปรด ใช้บริการของฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทด แทนตามสัญญาข้อตกลงในกรมธรรม์ที่ท่านทำไว้กับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5162, 5312, 5314, 5137
   
บริการสินไหมทดแทนรถยนต์
 
 
บริการสินไหมทดแทนรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
รถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บต่อร่างกาย   และความเสียหายต่อชีวิตของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ตามจำนวนเงินความคุ้มครองที่ระบุไวุ้
ภาคสมัครใจ (การประกันภัยประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท เฉพาะภัย)
เจ้าของรถยนต์สมัครใจที่จะทำประกันเพิ่มเติมจากภาคบังคับ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัว รถที่เอาประกันภัย รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ความบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัยประกันภัย โดยแบ่งเป็น ดังนี้
1. ประเภท 1 คุ้มครองตัวรถประกัน รถยนต์สูญหายไฟไหม้ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2. ประเภท 2 คุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
3. ประเภท 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4. ประเภทเฉพาะภัย คุ้มครองตัวรถประกัน (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามประเภทงาน โดยใช้หมายเลข 0-2631-1311 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือตามหมายเลข สายตรง ที่ให้ไว้ ดังนี้

การแจ้งอุบัติเหตุ ติดต่อส่วนงานรับแจ้งอุบัติเหตุ สายตรง 0-2267-7777
ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามเรื่องทั่วไป-แนะนำการบริการ ติดต่อส่วนงานตรวจสอบและติดตาม สายตรง 0-2235-0135-6
สอบถามการเบิกค่าสินไหม
พ.ร.บ
ติดต่อส่วนงานสินไหม พ.ร.บ เบอร์ภายใน 5426, 5427
สอบถามการจ่ายค่าสินไหมภาคสมัครใจ ติดต่อส่วนงานธุรการทำจ่าย เบอร์ภายใน 5418, 5424, 5425
สอบถามการประเมินราคา
ค่าซ่อม
ติดต่อส่วนงานประเมินราคา (กรุงเทพ ฯ) เบอร์ภายใน 5422, 5423, 5447
  ติดต่อส่วนงานประเมินราคา
(ต่างจังหวัด)
เบอร์ภายใน 5417, 5419, 5446

การแจ้งอุบัติเหต
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรุณาติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สำนักงาน ใหญ่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2267-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกเขตกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อสาขาของบริษัท ทั่วประเทศ ในเวลาทำการปกติ หรือ ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ ได้ตามหมายเลข 0-2267-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ . . . . . .