อาคเนย์ประกันภัย มีบริการหลากหลาย คุ้มครองภัย พร้อมบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม บริการครอบคลุม 68 สาขาทั่วประเทศ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก WepApp-Service HR-Online แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อกับเรา
 

 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / รับชำระเบี้ยประกันภัย  
   
ชำระผ่าน Website บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ: บริการชำระเบี้ย Online ซึ่งท่านจะสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Master ของทุก ธนาคาร โดยเพียงระบุ เลขที่กรมธรรม์ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้อง ชำระ
 
 
ชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคารต่างๆ
 
ทางเว็บไซต์ของธนาคารดังกล่าว: บริการชำระเบี้ย Online ซึ่งท่านจะสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Master ของทุก ธนาคาร โดยเพียงระบุ เลขที่กรมธรรม์ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้อง ชำระ
 
ธนาคารกสิกรไทย (K- Cyber Banking) [คู่มือ วิธีการชำระเงินผ่าน K-Cyber Banking]
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB-Easy Net) [คู่มือ วิธีการชำระเงินผ่าน SCB-Easy Net]
ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang i Banking)
ธนาคารธนชาต (Internet Banking)
ธนาคารกรุงไทย (KTB online)
ธนาคารยูโอบี (Asia Cyber Banking)
 
ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
 
ชำระเงินผ่านธนาคารตามใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Paymemt) โดยจะต้องมีรหัสบริษัทที่ใช้ในการชำระเงิน แบบฟอร์ม Bill Payment

  ธนาคารกสิกรไทย
(เลขที่บัญชี 018-1-12305-2)
  ธนาคารไทยพาณิชย์
(เลขที่บัญชี 002-3-08222-7COMP CODE 0822)
  ธนาคารกรุงไทย
(COMP CODE 6076)
  ธนาคารกรุงเทพ
(BR.NO.147)
  ธนาคารยูโอบี
(BP Type 64)
  ธนาคารธนชาต
(SERVICE Code: SEIC)
 
ชำระผ่านทางบัตรเครดิต
 
- ชำระเงินโดยบัตรเครดิตแบบ Mail Order (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมตัดบัตรเครดิต)
 
ชำระผ่านเครื่อง ATM และ ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ ของธนาคาร
 
โดยใช้บัตร ATM ทุกประเภทหรือบัตรเครดิตของธนาคารที่ท่านถือบัตร (ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
   
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย [ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM]
[คู่มือ วิธีการชำระเงินผ่าน ATM]
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ [ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM และ ผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)]
[คู่มือ วิธีการชำระเงินผ่าน ATM]
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย [ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM]
ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาต [ชำระเงินผ่านตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) TELLER]
ธนาคารยูโอบี ธนาคารยูโอบี [ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM]
   
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์
 
ธนาคาร กสิกรไทย (Kbank e-Phone Banking)สำหรับผู้ชำระเงินที่เป็นสมาชิก โทร. 0 2888 8888
ธนาคาร กรุงเทพ (Bualuang Phone Banking)สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1333 หรือ 0 2645 5555
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB Easy Phone) โทร. 0 2777 7777
ธนาคาร ยูโอบี (AsiaPhone) สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2285 1555
ธนาคาร กรุงไทย (Tele Banking)สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1551
ธนาคาร ธนชาต (Tele Banking)สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2208 5000
     
ชำระเงินด้วยตัวเองที่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ที่ฝ่ายการเงิน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เปิดบริการวันทำการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น. และสาขาต่างจังหวัดเปิดบริการเพิ่มวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.
     
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
 
- กรณีชำระเงินด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายโดยขีมคร่อมเฉพาะเข้าบัญชี (A/C Payee Only) และขีดหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม "บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด" เท่านั้น
- กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร (PAY IN) โอนเข้าบัญชีบริษัท โดยไม่ผ่านใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment จะต้องมีการบันทึกรายการ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมตราประทับจากธนาคาร เลขที่บัญชีบริษัท เท่านั้น